HMS
- Det er mange bedrifter som ikke kjenner godt nok til, eller oppfyller godt nok de forpliktelser de har i forhold til lover og forskrifter. Det er også mange bedrifter som bare delvis oppfyller sine forpliktelser. Andersen Miljø Konsult kan hjelpe til å få orden på internkotroll systemet, ta det i bruk og holde det i hevd. Du kan kjøpe et tilpasset system hos oss, som din bedrift får innføring i å bruke, eller hvis du har et fullgodt system med sliter med å få tatt det i bruk, eller å huske de nødvendige aktiviteter, kan du få hjelp av oss til å få HMS arbeidet opp og stå.
 
HMS systemer:
Andersen Miljø Konsult forhandler noen av markedets beste HMS systemer, både nettbasert, og på cd og papirform. Et nettbasert system er gull verdt for en bedrift som tar HMS seriøst, spesielt for de bedrifter som har selgere, håndverkere, kontrollører eller andre som ikke har base på kontoradressen. I dette systemet kan alle HMS relaterte aktiviteter varsles, kommenteres og utføres via din telefon. Systemet tilpasses din bedrift, da vi vet at hver enkelt bedrift er unik, og kun et skreddersydd system er godt nok!
 
For mere informasjon om våre systemer: brahms.no
 
HMS-sertifisering:
Det å ha et godt og fullverdig HMS arbeid i bedriften er i seg selv tilfredsstillende, og gir gevinst på mange plan. Men det kan ofte være en fordel å kunne bevise utad at HMS arbeidet er bra. Derfor har Norsk Kvalitetsforum i samarbeid med AOF Norge, (Arbeidernes Oplysningsforbund), utviklet en sertifiserings ordning som gir deg årlig gjennomgang av ditt HMS arbeid. Bedriften vil da gjennom HMS-sertifiseringen kunne dokumentere at de forholder seg til lover og forskrifter innenfor HMS-området.
 
Les mer informasjon om HMS-sertifisering her.