Andersen Miljø Konsult tilbyr sertifisering av din bedrifts HMS arbeid, slik at du kan dokumentere overfor dine kunder og samarbeidspartnere at din bedrift tar dette seriøst. Andersen Miljø Konsult sin samarbeidsparter Norsk KvalitetsForum AS har i samarbeid med AOF Norge utviklet et unikt, nytt og spennende konsept om frivillig HMS-sertifisering. AOF vil gjennom sine regionskontorer gjøre dette til en landsdekkende ordning med godkjente HMS-sertifisører lokalt forankret.
I forbindelse med sertifiseringen vil vi som sertifisør blant annet gjennomgå og kontrollere at:

· HMS-lovgivningen følges

· HMS-system er implementert og oppdatert
· Risikovurderinger er foretatt
· Kartlegging og kartleggingsrutiner er på plass
· Alle ansatte har godkjente arbeidsavtaler
· HMS-opplæring internt er gjennomført
· Nødvendig opplæring er gitt og kan dokumenteres
· Det er innført rutiner for oppfølging av sykemeldte
· Andre HMS-krav følges

Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder Norsk Kvalitetsforum AS og AOF Norge HMS-sertifikat og sender dette til kunden sammen med sertifiseringsoblater.
Sertifikatet gjelder for ett år fra det utstedes og virksomheten må resertifiseres hvert år for å opprettholde statusen som HMS-sertifisert.
 
DNB kunder vil oppnå fordeler ved HMS sertifisering, se: www.kvalitetsforum.no/?id=vital
 
For mere informasjon se: hms-sertifisering.no
Eller ta kontakt for en samtale og et tilbud.