Stadig flere bedrifter og kommunale foretak ønsker å vise sitt miljøengasjement. Miljøfyrtårn er en sertifiserings ordning hvor bedriften får et bevis på sitt kontinuerlige og helhetlige miljøarbeid. Dette omfatter indre og ytre miljø, arbeidsmiljø, energi, avfall, utslipp, transport, innkjøpspolitikk og estetikk. I tillegg til en kontroll av de pliktene bedriften har i henhold til lover og forskrifter, har Stiftelsen Miljøfyrtårn utarbeidet bransje relaterte krav. Miljøfyrtårn sertifiseringen er pr i dag den rimeligste sertifiseringsordningen som er godkjent i offentlige anbud. En bedrift som består en Miljøfyrtårn sertifisering kan med rette kalle seg en miljø bedrift!
Andersen Miljø Konsult tilbyr bistand som godkjent Miljøfyrtårn konsulent, og vil hjelpe dere frem til målet om sertifisering, veilede dere under prossesen, og skrive den endelige og pålagte konsulentrapporten.
 
(...Trykk på logoen for Miljøfyrtårns hjemmeside)
 
Resertifisering:
Skal din bedrift / virksomhet resertifiseres? Andersen Miljø Konsult hjelper dere med en gjennomgang av de oppdaterte kravene, slik at dere består resertifiseringen!
 
Ta kontakt for et tilbud!