Sentral Godkjenning er en frivillig godkjenningsordning for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende. Dette er et effektivt hjelpemiddel for foretak og kommuner i behandling av byggesøknader.Andersen Miljøkonsult kan hjelpe din bedrift med å søke om dette. Vi leverer også et kvalitetssystem i henhold til kravene i lovverket. Se egen fane for mere informasjon om dette. For mere informasjon om Sentral godkjenning se: dibk.no/no/Sentral-Godkjenning/
 
 
Ta kontakt for en samtale og et tilbud!